Actievoorwaarden: ‘Maak kans op een héél jaar lang gratis Mexicano bij Cafetaria Mikies!’

De actie, ‘Maak kans op een héél jaar lang gratis Mexicano bij Cafetaria Mikies!’, is georganiseerd door Cafetaria Mikies, gevestigd aan Clarissenstraat 2, 5281AZ in Boxtel. Mochten er naar aanleiding van deze actie vragen zijn dan kunt u contact opnemen met: info@mikies.nl of per telefoon (0411-683050).

 • Door deel te nemen aan de actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.
 • De actie loopt van 1 augustus 2019 9.00 uur tot en met 30 augustus 2019 23.59 uur.
 • Cafetaria Mikies maakt op 1 of 2 september 2019 de winnaar bekend op haar Facebookpagina (www.facebook.com/cafetariamikies).
 • De winnaar dient contact op te nemen met Cafetaria Mikies per e-mail (info@mikies.nl) of per privé-bericht op Facebook. Vergeet daarin niet te vermelden, je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Indien er gegevens ontbreken of incorrect zijn, komt de winnaar niet meer in aanmerking voor de prijs.
 • Je telefoonnummer en e-mailadres zijn alleen nodig voor de correspondentie van deze actie en zullen voor geen andere doeleinden worden gebruikt.
 • Cafetaria Mikies is natuurlijk voorzichtig met de gegevens die je achterlaat en verwerken ze alleen op een manier, zoals de privacywetgeving toestaat.
 • Er is geen vervangingswaarde, wanneer de winnaar de prijs weigert.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van deze actie.
 • De winnaar kan één jaar lang (startdatum bij prijsuitreiking, einddatum exact 1 jaar later) drie Mexicano’s per week ophalen bij Cafetaria Mikies op vertoon van zijn Mexicano-pas.
 • Cafetaria Mikies behoudt zich het recht deze actievoorwaarden en/of de prijs tijdens de actieperiode zonder opgaaf van reden te wijzigen.
 • Bij het winnen van de prijs ontvangt de winnaar een Mexicano-pas. Deze pas is niet overdraagbaar aan anderen.
 • De gratis ontvangen Mexicano is niet inwisselbaar voor geld en mag niet gebruikt worden voor de verkoop aan derden.
 • Medewerkers van Cafetaria Mikies zijn uitgesloten van de actie.
 • Er is geen maximum aan het aantal deelnames van deze actie.
 • Aan de uitslag van de actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist Cafetaria Mikies.
 • Om daadwerkelijk te kunnen winnen, moet je de Facebookpagina van Cafetaria Mikies hebben geliked, het Facebookbericht1 van Cafetaria Mikies hebben gedeeld en hebben gereageerd op het Facebookbericht1.
 • Door deel te nemen aan deze actie geef je toestemming aan Cafetaria Mikies om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen. Denk hierbij onder andere aan een foto van jou met de Mexicano-cheque op de Facebookpagina van Cafetaria Mikies en dat je naam gepubliceerd wordt op Facebook.
 • Cafetaria Mikies is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de te verstrekken prijzen. Cafetaria Mikies verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen, noch op de correcte levering daarvan.
 • Minderjarige deelnemers hebben toestemming van hun ouders of voogd nodig om mee te kunnen doen aan de actie.
 • Bij het vermoeden van fraude of andere onregelmatigheden heeft Cafetaria Mikies het recht om deelnemers uit te sluiten van de actie, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.

facebookbericht1 = met dit Facebookbericht bedoelen we het bericht: ‘Maak kans op een héél jaar lang gratis Mexicano bij Cafetaria Mikies!’ op www.facebook.com/cafetariamikies

© 2019, Cafetaria Mikies. Alle rechten voorbehouden.